Сърцето на нашата услуга – УСМИВКИТЕ

Нашите достъпни, анонимни и лесни за употреба 4 усмивки ви помагат да слушате Вашите клиенти и служители във всички бизнес среди. Те насърчават взаимодействието, увеличават ангажираността на клиентите и служителите и ви дават 20 пъти повече обратна връзка в сравнение с решенията на нашите конкуренти.